MUSIC BUSINESS ADVANCED

KURSET

Music Business Advanced er en overbygning, som giver en endnu dybere indsigt i musikindustrien, både nationalt og internationalt. Forløbet styrker dine kompetencer på eftertragtede vidensområder i musikbranchen samt styrker din position i industrien. Holdene er små hvilket skaber en intens og lærerig proces, hvor der er fokus på dig og din karrieremæssige udvikling.  Music Business Advanced er skabet med det formål at præsentere musikbranchen for de største nye talenter og skabe den korteste vej til en karriere i branchen.

“Music Business Advanced har givet mig rigtig meget gå-på-mod og lyst til at gøre endnu mere ud af mit arbejde som manager. Jeg har fået en både dybere og bredere forståelse for business delen.”

For at deltage på forløbet skal du have gennemført vores grundforløb. Når du har tilmeldt dig forløbet, er du pr automatik optaget, da du har gennemført vores basismoduler.

DATOER

Modul 1: 04. november 10-14
Modul 2: 11. november 10-14
Modul 3: 11. november 14-18
Modul 4: 18. november 10-14
Modul 5: 18. november 14-18
Modul 6: Fieldtrip hverdag uge 47

PRIS

Prisen for alle 6 moduler er 5.450,- DKK (Beløbet kan betales i op til to rater, hvor 1. rate skal betales senest 7 dage efter optagelse).

SEND ANSØGNING

Ansøg om en plads senest søndag d. 24. september 2017. Du modtager svar på din ansøgning mandag d. 25 september.

Der er 10 pladser på forløbet.

MODULER

Music Business Entrepreneurship

Der etableres hele tiden nye selskaber i musikbranchen. De har innovative forretningsgange og måder at løse hidtidige problemer på, men en stor del af dem ender alligevel med at lukke inden for kort tid, da kompetencerne og forretningsforståelsen ikke altid rækker til at drive sit eget selskab. Modulet Music Business Entrepreneurship har til formål at styrke denne forretningsforståelse. Du får et bedre kendskab til anerkendte forretningsmodeller i musikbranchen, forbedrer din evne til at lave holdbare målsætninger, udvikler dine kompetencer inden for entreprenørskab og forretningsudvikling og lærer at lave en forretningsplan. Selvom du måske ikke er interesseret i at skabe dit eget selskab, er det essentielt at forstå, hvordan sunde forretninger struktureres og etableres, hvem ved måske du en dag bliver partner i et musikselskab.

Music Product Development

Hvordan skaber du bedre forudsætninger for at lancere et succesfuldt produkt? Hvis du tror, at det blot er at trykke på en knap, lave et Facebook-opslag og vente på den virale effekt, så er du forkert på den. Ligeså vigtigt det er at tilrettelægge den rigtige marketingplan, så er det ligeledes altafgørende at udvikle det stærkest mulige produkt og tage højde for eventuelle udfordringer. I modulet ‘Music Product Development’ lærer du, hvordan du skræddersyr dit produkt til forskellige markeder og målgrupper, udvikler dets identitet og profil, identificerer dets kerneværdier, så du bedre kan sælge det, og du lærer at analysere markedet og udefrakommende konkurrenter.

Online Music Marketing: Campaign Strategies, Social Media & Digital Awareness

De seneste år er der sket et radikalt skifte i måden man distribuerer og markedsfører sin musik på. Førhen udgjorde det fysiske marked og marketingkanaler den primære måde, hvorpå man lancerede sit musikprodukt. Denne tid er forbi, online marketing og distribution har for længst taget over, omend det fysiske aspekt stadig er vigtigt. I modulet ‘Online Music Marketing: Campaign Strategies, Social Media & Digital Awareness’ ser vi på de seneste online trends og den digitale udvikling, som bringer dig forrest i køen, når du skal markedsføre et musikprodukt. Vi tager et indgående blik på de nyeste redskaber og fremadstormende teknologier indenfor de sociale medier. Vi dykker ned i allerede eksisterende cases og ser på deres styrker og udfordringer. Du lærer at udvikle din egen kampagnestrategi, øger din digitale forståelse og hvordan du skaber unik synlighed for dit produkt online.

Funds & Financial Support

Om du er i opstarts- eller videreudviklingsfasen med dit projekt, så har man som projektkoordinator muligheden for at søge økonomiske midler gennem bl.a. fonds- og støttesøgning. Forudsætningen for, om ansøgningen går igennem, er, at man bl.a. udvælger de korrekte fonde og lever op til kravene dertil. Dette kan være en jungle, hvis man på forhånd ikke har sat sig ind i de tilhørende retningslinjer. Funds & Financial Support giver dig bl.a. et indblik i, hvad fonds- og støttesøgning konkret er, og hvad man skal forvente, der især lægges vægt på i ansøgningsprocessen, op til processen og efter modtagelse af finansiel støtte.

Music Business Finance: Financial Aspects of the Industry

Musikindustrien er konstant i forandring, og det forventes, at din forretningsforståelse og evne til at holde styr på økonomien er i topform. I alle aspekter af musikbranchen stilles der store krav til dine finansielle evner, særligt i en tid, hvor indtægtsstrømmene er små, og hvor der er høje krav til projekters succesrate. I modulet ‘Music Business Finance: Financial Aspects of the Industry’ giver vi dig et indblik i budgettering, indtægtsstrømme i forskellige typer af musikselskaber samt identificering af et musikprojekts rentabilitet. Modulet har til formål at give dig en grundlæggende forståelse for de økonomiske aspekter i musikbranchen. Målet er at give dig essentielle redskaber til at analysere finansielle aspekter, vurdere det økonomiske potentiale i musikprojekter og koncepter og udvikle dine økonomiske evner med henblik på selv at kunne starte eller indgå i nye musikselskaber.

Feedback & Field Trip

Music Business Advanced afsluttes med personlig rådgivning og sparring med udvalgte undervisere. Formålet med modulet er at videreudvikle dit projekt ved brug af redskaber opnået gennem grundkurset og eliteprogrammet. Afslutningsvis tages holdet på Field Trip, hvor vi besøger en relevant virksomhed i musikbranchen, og hvor du får mulighed for at møde de tilknyttede branchefolk i øjenhøjde.