Music management, uddannelse i music management, innovative music management

Kan man blive god til music management?

Foto: Stock

Uddannelse i music management

Music management er et vidt begreb, der dækker over rigtig mange aspekter i musikbranchen. Kort sagt kan man sige, at en uddannelse i music management giver dig kompetencer i alle de grene af musikbranchen, der ikke er at være udøvende musiker. Hvis du brænder for musik, koncerter og artister, men aldrig selv fik øvet dig nok på guitaren til at blive rockstjerne – så kan en uddannelse i music management meget vel være noget, der giver dig nogle af de kompetencer, som både falder i din interesse og åbner relevante døre for fremtiden. 

De fleste tænker uden tvivl på artister og musikere, når de tænker på musikbranchen. Men sandheden er, at musikbranchen spænder enormt bredt. Der er rigtig mange faktorer bag scenerne, der skal gå op i en højere enhed, før kunstnerne kan gøre deres arbejde. Hvis du er interesseret i, hvilke jobmuligheder der er at finde i musikbranchen, har vi lavet en lille guide til 15 stillinger, man kan stræbe efter at få – alle under paraplybegrebet, music management.

Dygtiggørelse i music management

Music management er udover at være en uddannelse og et fag, man dygtiggøre sig i. For selvom mange aspekter i musikbranchen er erfaringsbaserede, og bygger på talent og oplevelser, så er der masser af helt konkrete værktøjer, modeller og teorier, der er altafgørende at kende til, for at blive dygtig til det brede fag. Her er det selvfølgelig en fordel, hvis man bliver undervist af erfarne kræfter, der både kender til de konkrete værktøjer – og har stor erfaring at dele af ud i deres undervisning. 

Innovative Music Management

Innovative Music Management er et kursus for alle, der drømmer om at få en fod indenfor i musikbranchen. I over 10 år har Innovative Music Management uddelt kursusbeviser til engagerede og motiverede ildsjæle, der ønsker at blive introduceret til bagscenen af musikbranchen. På Innovative Music Management er der ikke et fast undervisningsteam. Underviserne er folk, der til dagligt arbejder i forskellige dele af musikbranche. Underviserne varierer alt efter hvilket fag, der undervises i og roterer altså, så de kun underviser i det, der er deres spidskompetence i musikbranchen. Det betyder, at man i løbet af et forløb på Innovative Music Management vil møde flere forskellige professionelle folk, som hver især vil dele ud af deres erfaringer og netværk.

Efter endt kursus på Innovative Music Management vil man modtage et kursuscertifikat, der er bevis på, at man har bestået de fag, man har deltaget i – og at man har en uddannelse i music management. Kursuscertifikatet kan bruges til både jobsøgning i musikbranchen og til optagelse på RMC.

Music Management på RMC

De fleste tænker nok på konservatoriet som en uddannelse for udøvende musikere. Det er absolut ikke forkert, men på konservatoriet kan man også uddanne sig i Music Management. Music management uddannelsen på det rytmiske musikkonservatorium er en SU-berettiget bacheloruddannelse, og optager kun meget få ansøgere hvert år. Det kræver derfor både erfaring, motivation og held at blive optaget. 

Kom i gang med det samme!