Producer, podcaster og bestyrelsesmedlem, Pia Christensen, kæmper for en mere omfavnende branche: »vi kommer med en drøm om fair vilkår og et mod på at kæmpe for at få dem«

Foto: Felix Ardler (pressebillede)
Tekst: Sofie Vitalis

Pia Christensen er en producer med mange jern i ilden. Hun er både podcaster, producer og bestyrelsesmedlem i Foreningen Musikbevægelsen af 2019. Sidstnævnte er en bevægelse, der er udsprunget af Facebookgruppen med samme navn, og som siden 2019 har kæmpet aktivt for at skabe ligestilling for kvinder og kønsminoriteter i musikbranchen. Et af bevægelsens hovedpunkter er at arbejde for at skabe retfærdig repræsentation for alle uanset etnicitet, køn, alder, seksualitet og kropsdiversitet. Vi har fanget Pia til et interview om hendes eget musikalske virke, om Foreningen Musikbevægelsen af 2019 og hendes visioner for musikbranchens fremtid.

Hvordan kom du ind i musikbranchen? 

Jeg drømte altid om at lave musik som ung, men kendte ingen musikere. Jeg startede mine egne projekter med dem jeg kunne overtale og betalte elever for at spille med mig til min MGK optagelsesprøve, som jeg dumpede tre gange. Det var en kamp, men nederlag er midlertidigt.

Jeg tror på at drømme kan blive til virkelighed, hvis man arbejder hårdt. Og ellers forvandler drømmen sig til en ny drøm, som kan blive til virkelighed – det vigtigste er at gøre sit bedste og have det sjovt undervejs. Da jeg startede, troede jeg f.eks., jeg skulle være den nye Christina Aguilera, det er sjovt nok ikke min drøm længere.

Hvad er din rolle i musikbranchen?

Jeg arbejder som musikproducer under navnet Vakle. Her producerer jeg med og for artister hovedsageligt indenfor RnB, neo soul, pop og hiphop.
Derudover har jeg en podcast ved navn Talking Tunes ved Girls Are Awesome om musikproduktion og sangskrivning, hvor jeg snakker med andre internationale og nationale artister om deres processer. Jeg er også en del af producerkollektivet We Produce Music med fire andre talentfulde danske producere.
Sidst men ikke mindst sidder jeg i bestyrelsen af Foreningen Musikbevægelsen af 2019.

Hvordan vil du beskrive det arbejde som Foreningen Musikbevægelsen af 2019 gør?

Musikbevægelsen af 2019 startede som en chat og derefter en Facebook-gruppe for kvinder og kønsminoriteter i forbindelse med endnu en statistik, som viste en voldsom ubalance inden for køn i den danske musikbranche. Denne gang viste statistikken at kun 1 af de 20 mest spillede kunstnere i 2019 var kvinde – og de 19 andre var mænd.
Vi arbejder for at skabe ligestilling for kvinder og kønsminoriteter i den danske musikbranche. Det gør vi ved at facilitere forskellige initiativer som kan styrke netop lige rettigheder, muligheder og pligter i branchen. Initiativerne indebærer debatter, sammenkomster, writingcamps, medlemsweekender, talks og konstruktiv omtale i medierne.
Vi tror på, at vi ved at styrke fællesskabet, kan skabe den nødvendige opbakning og handlekraft der skal til for at ændre den skævvridning der er i den danske musikbranche, når det kommer til repræsentation af køn, etnicitet, alder, seksualitet og kropsdiversitet.
Vi opfordrer alle, inklusiv os selv, til at være opmærksomme på at både tale og handle på inkluderende vis, således at vi sammen kan ændre den repræsentation der er i den danske kultur. Bred repræsentation giver et omfavnende og bredt kulturliv – lad os alle give hinanden gode forbilleder at se op til.

Hvad er det vigtigste at kunne i arbejdet som Bestyrelsesmedlem i Foreningen Musikbevægelsen af 2019? 

Kommunikation, forståelse og viljen til at forbedre sig  – i virkeligheden de samme kvaliteter som vi efterspørger i den danske musikbranche.
Vores drøm er at vores medlemmer skal være en lige så stor en del af arbejdet som bestyrelsen, der er ikke noget ønske om at styre nogen eller bestemme over nogen – foreningen handler om at skabe en struktur og et format som giver bedst mulige vilkår for at skabe den forandring der er behov for i branchen.
Hvis man selv har mod på at prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet i foreningen har vi snart generalforsamling, hvor man kan stille op på lige vilkår med den ene halvdel af bestyrelsen der er til genvalg – da denne skal skiftes årligt.
Vi er i alt 9 bestyrelsesmedlemmer og størstedelen af os har aldrig siddet i en bestyrelse for noget som helst før, vi kommer med en drøm om fair vilkår og et mod på at kæmpe for at få dem.

Har du gode bud på, hvordan vi kan skabe en mere divers musikbranche og en mere inkluderende arbejdskultur?

I Foreningen Musikbevægelsen af 2019 har vi nogle konkrete tiltag, vi har sat i værk med netop dette formål.
Blandt andet har vi fået et projektlegat fra Koda til at afholde en række oplæg og netværkssarrangementer kaldet KØN MUSIK. Arrangementerne er for at alle i Musikbevægelsen kan komme tættere på hinanden, blive inspireret og i fællesskab skabe en bedre, bredere og mere repræsentativ musikbranche.
Personligt tror jeg de 10 mål som DPA, DJBFA, DAF og flere danske organisationer sammen har sat op er værd at gå efter, der er blandt andet fokus på, at man skal ændre ubalancen i toppen af fødekæden (hos gatekeepers) for at kunne ændre det hos artisterne.

Er der nogle tendenser i musikbranchen, du synes er særligt spændende for tiden?

Nogle pladeselskaber og organisationer forsøger virkelig at gøre en forskel disse dage. Anna Lidell, som er bestyrelsesleder i DJBFA, tager gang på gang kampen op for mere diversitet og bedre vilkår i den danske musikbranche, og specielt også det danske musikselskab WAS Entertainment deltager i debatten aktivt og arbejder konstant mod en mere inkluderende musikbranche her i landet.
Jeg tror tendensen, jeg synes er særligt spændende for tiden er, et håb om opbakning fra en branche der indtil nu i stort omfang har accepteret nuet og ladet stå til.
Sidst men ikke mindst er jeg ganske enkelt ualmindelig nysgerrig på, hvad det nye udvalg hos vores allesammens DR kommer med af brugbare tiltag for at forbedre kønsubalancen på deres platforme.

Hvorfor er det vigtigt at holde sig opdateret på de forskellige mekanismer i musikbranchen?

Viden. er. magt. 

(hvis man forstår at bruge den)

Har du gode råd, du gerne vil give videre, til aspirerende branchefolk?

Er du kvinde eller kønsminoritet: Lad dig ikke slå ud, hver dag er vi mange der arbejder hårdt for at forbedre vilkårene i den danske musikbranche. Find et fællesskab og involver dig – det er den bedste gave du kan give dig selv. Du er fremtiden.

Er du mand: Vær bedre end dine forgængere, vær forstående, uddan dig, kæmp for vores alles bedste. Du er fremtiden.


//Udgivet april 2021