MUSIKBRANCHEORDBOGEN

Foto: Stock

Royalties, A&R, publishing, booking, tour manager. Der er mange ord i musikbranchen, som er svære at navigere i. Derfor har vi samlet en guide til brancheord, der er værd at kende til, hvis man drømmer om at arbejde i musikbranchen. Vi ved, at det kan være svært at tage det første skridt ind i musikbranchen – og vi er her for at hjælpe dig! I musikbranchen er det nemlig vigtigt, at du er med på, hvad de forskellige udtryk samt begreber betyder og at du samtidig kan vise, at du mestrer dette “sprog”.

360 graders aftale

En kontrakt, hvor et musikselskab får en procentdel af alle indtægtskilder fra en artist, inklusiv koncerter, merchandising og pladesalg.

A&R (Artists and Repertoire)

Branchefolk, der opdager og udvikler kunstnere, og hjælper med at forme deres karriere og musikalske retning. Betegnelsen ‘A&R’ dækker over ordene Artist og Repertoire. Det er en meget generel betegnelse, og du vil sikkert støde på et hav af forskellige forklaringer på, hvad en A&R laver, fordi det i sidste ende kan variere utrolig meget. Du finder A&R’s på både pladeselskaber og musikforlag. Nogle få vil måske referere til betegnelsen ved at kalde det “find and sign”, fordi en A&R er ude og “scoute” – altså finde – nyt talent, og derefter signe dem til pladeselskabet eller forlaget. Imens eventuelle forhandlinger står på mellem artist og selskab, vil en A&R typisk være det grundlæggende led mellem de to parter, og når artisten er blevet en del af pladeselskabet, vil A&R’en arbejde på de videre projekter og varetage opgaver, der på den ene eller den anden måde knytter sig til i sidste ende at udgive artistens musik. Du kan blive klogere på rollen som A&R i vores interviews med Will Hunt (A&R på Columbia Records i England, som blandt andet fik George Ezra signet til selskabet) her, og Claus Gvein (A&R hos Sony Norway) her.

Advisory board

En gruppe af eksperter eller erfarne professionelle, som rådgiver en virksomhed eller organisation, ofte i musikindustrien.

Agent

En person eller virksomhed, der repræsenterer musikere eller kunstnere, og arrangerer koncerter eller engagementer.

Agile business development

En tilgang til forretningsudvikling, der fokuserer på fleksibilitet, hurtig iteration og respons på ændringer i markedet.

Aggregator

Før streaming-tiden ville man tage ned i en butik for at købe en cd eller en plade, og cd’erne/pladerne var havnet i butikken ved hjælp af en distributør. Når man i dag forsøger at forklare, hvad en aggregator (som også tit kaldes en distributør) laver, bruger flere analogien om en fysisk butik, hvor de forskellige streaming-tjenester er butikkerne, og aggregatoren er selskabet, der bringer musikken ud til butikkerne. Det er ofte uafhængige artister, der har særligt brug for en aggregator, som for eksempel TuneCore, The Orchard og Phonofile, når de skal have uploadet deres musik til de forskellige streaming-tjenester. Efterhånden er mange af selskaberne også begyndt at tilbyde tilkøbsydelser som eksempelvis promovering.

Allonge

I musikbranchen, en tilføjelse til en kontrakt eller aftale, ofte brugt til at præcisere eller ændre oprindelige betingelser.

Angel round

En tidlig finansieringsrunde for startups, typisk fra engleinvestorer, for at støtte virksomhedens tidlige vækstfaser

Arbitrage

Udnyttelse af prisforskelle i forskellige markeder ved samtidig køb og salg af samme aktiv for at opnå profit.

Arrangør

En person, der planlægger og koordinerer musikbegivenheder eller koncerter

Arrangørandel

Den procentdel af indtægterne fra et musikarrangement, som arrangøren modtager

Artist

En udøvende musiker, sanger eller band, der skaber og opfører musik

As-a-service modeller 

Forretningsmodeller, hvor produkter eller tjenester leveres over internettet og faktureres som løbende abonnementer

B2B (Business-to-Business)

Forretningsmodel, hvor en virksomhed sælger sine produkter eller tjenester til andre virksomheder

B2C (Business-to-Consumer)

Forretningsmodel, hvor en virksomhed sælger sine produkter eller tjenester direkte til forbrugere.

Barterdeal

En aftale, hvor tjenester eller varer byttes i stedet for penge, ofte brugt i musikpromotion og -samarbejde

Blue ocean strategi

En forretningsstrategi, der fokuserer på at skabe nye markeder (‘blå oceaner’), i modsætning til at konkurrere i eksisterende, mættede markeder (‘røde oceaner’)

Booking bureau

En virksomhed, der specialiserer sig i at booke kunstnere til koncerter og andre optrædener. Du vil støde på ordet booking bureau eller booking agent i forbindelse med live-industrien. Mens pladeselskabet varetager opgaver, der har med udgivelsen af musik at gøre, sidder et booking bureau med det mål at få de artister, de arbejder med, ud at spille live

Breakeven

Punktet hvor indtægterne fra et musikprojekt eller en koncert dækker alle omkostninger

Broker

I musikbranchen, en mellemmand, der hjælper med at arrangere aftaler mellem kunstnere og tredjeparter.

Brutto

Den samlede indtægt før fradrag af udgifter og omkostninger i musikbranchen

Buyer-supplier partnerskab

Et samarbejde mellem en køber og en leverandør for at opnå gensidige fordele og effektivitet

Chief Executive Officer (CEO)

Topleder i en virksomhed, ansvarlig for den overordnede ledelse og strategiske beslutninger.

Chief Financial Officer (CFO)

Øverste finansansvarlig i en virksomhed, fokuseret på økonomistyring, rapportering og finansiel planlægning

Chief Marketing Officer (CMO)

Topleder med ansvar for marketingstrategi, brandudvikling og markedsføringsinitiativer.

Cooppetion

En kombination af samarbejde (cooperation) og konkurrence, hvor virksomheder samarbejder på visse områder, selvom de også er konkurrenter

Co-pricing

Prissætningsstrategi, hvor to eller flere virksomheder koordinerer deres priser for at optimere markedseffektiviteten.

Collaboration

Samarbejde mellem to eller flere kunstnere til at skabe musik, ofte resulterende i en fælles udgivelse

Co-writing

To eller flere sangskrivere, der arbejder sammen om at skrive en sang eller et musikstykke

CPA (Cost Per Acquisition) 

En måling af omkostningerne ved at erhverve en kunde, typisk brugt i online reklame og marketing

CPC (Cost Per Click)

Prisen for hver enkelt klik på en online annonce, ofte brugt i digital marketing

CPM (Cost Per Mille) 

Prisen for tusinde visninger af en annonce, almindelig i online reklame

Cover art

Kunstværk eller design, der anvendes på omslaget af en musikudgivelse som et album eller en single

Crowdfunding

Finansieringsmetode, hvor en stor gruppe mennesker bidrager med små beløb til at finansiere et projekt eller en virksomhed

Crowdsourcing

Udsourcing af opgaver til en stor gruppe mennesker, typisk gennem internettet, for at indsamle ideer, løsninger eller bidrag

Customer Life Value

Den samlede værdi en kunde bidrager med til en virksomhed over hele kundens levetid

D2C (Direct-to-Consumer)

Forretningsmodel, hvor en virksomhed sælger sine produkter direkte til forbrugere uden mellemled

Deal memo

En indledende, ofte uformel, aftale mellem en kunstner og et pladeselskab eller anden musikindustri enhed.

Differentieringsstrategi

En markedsføringsstrategi, der fokuserer på at skille produkter eller tjenester ud fra konkurrenterne

Disruption

En forstyrrende ændring i et marked eller en branche, ofte forårsaget af ny teknologi eller innovative forretningsmodeller

DIY

Man støder efterhånden oftere og oftere på udtrykket ‘DIY’, når det kommer til beskrivelsen af kunstnere, simpelthen fordi flere kunstnere varetager flere opgaver selv. DIY er en forkortelse for ‘Do It Yourself’ og refererer således til kunstnere, som selv står for opgaver, selskaberne normalt tager sig af. Opgaverne knytter sig ofte til alt det, der skal ske rundt om kunstneren, som ikke har med selve musikken at gøre, og kan for eksempel henvise til, at en kunstner selv står for udgivelsen af sin musik, pressehenvendelser, booking af koncerter og så videre.

Door deal (Dørdeal)

En aftale, hvor en kunstner eller band modtager en procentdel af billetindtægterne fra en koncert

Droit morale

En juridisk term i ophavsret, der refererer til en kunstners personlige rettigheder til et værk, som retten til at blive anerkendt som dets skaber

Due diligence

Grundig undersøgelse eller analyse foretaget før en investering, fusion, overtagelse eller anden vigtig forretningsbeslutning

DUP

Danske Uafhængige Pladeselskaber

Earned media

Medieeksponering opnået gennem PR og organisk spredning snarere end betalt reklame

Endorsement deal

En aftale, hvor en musiker eller kunstner bliver sponsoreret eller støttet af et brand eller produkt, ofte i bytte for reklame

Eneret

Eksklusiv rettighed til at bruge, producere eller sælge musik eller andre ophavsretsbeskyttede værker

Entreprenør

En person, der starter og driver en virksomhed, ofte kendetegnet ved risikovillighed og innovation

EPK

EPK er endnu én ud af mange forkortelser i musikbranche-sprog. Det står for ‘Electronic Press Kit’ og er således den samling af materiale, man sender ud til pressen i forbindelse med en ny musikudgivelse, en koncertannoncering, en festivalnyhed etc. En EPK indeholder typisk en pressemeddelelse om den konkrete nyhed, lydfiler, kunstnerens biografi, cover art og pressebilleder.

Fee

Betaling modtaget af en kunstner, agent, eller anden part for tjenester ydet i musikindustrien

Flat fee

En fast, engangsbetaling for tjenester, snarere end en betaling baseret på procentdel eller andre variabler

Flat rate

En fast sats for en tjeneste, uafhængig af brugen eller tidsforbrug

Force majeure

En klausul i kontrakter, der fritager parter fra ansvar ved uforudsete, uundgåelige begivenheder som naturkatastrofer eller krig

Forlag (Publishing)

Virksomhed eller organisation, der administrerer rettighederne til musikværker, herunder licensering og royalty-indtjening. På et musikforlag beskæftiger man sig med sangskrivning og sangskriverens indtægter og rettigheder. Musikforlæggeren vil overvåge hvor og hvornår en sangskrivers værker bliver brugt og stå for den administrative proces – det er eksempelvis at kontrollere indtægterne fra KODA. Derudover er musikforlaget også inde over en sangskrivers kreative proces og kan blandt andet stå for at sætte sangskriver-sessions op og få musikken placeret i eksempelvis reklamer og film. Det vil også være musikforlaget, der blandt andet håndterer anmodninger om at synkronisere artistens musik til en reklame eller udgive en bog med noder til kunstnerens værker

Forskud

Betaling givet på forhånd til en kunstner af et pladeselskab, ofte trukket fra fremtidige royalties

Full service

Full service refererer til virksomheder, som tilbyder ydelser inden for flere af de store forretningsområder: Musikudgivelse, publishing, booking og management. Denne forretningsform kan du blive meget klogere på i vores interview med Ole Nørup fra det danske full service musikselskab The Bank, som forklarer, hvordan Hugo Helmig er et eksempel på en artist, hvis karriere er bygget op omkring virksomhedens full service-forretningsstruktur. Læs med her.

Gramex

Gramex er et dansk ophavsretsselskab. Det er en organisation med udøvende kunstnere og pladeselskaber som medlemmer, og den arbejder for at indhente betaling til medlemmerne, når deres musik bliver spillet i det offentlige rum i Danmark. Gramex er således et mellemled mellem musikkens ophavsmænd- og kvinder og alle de offentlige institutioner, som afspiller musik (f.eks. caféer, butikker, radiostationer og fitness-centre)

Get-In

Tidspunktet, hvor et band eller teknisk personale ankommer til et spillested for at forberede en koncert

Hands

Arbejdskraft, typisk teknikere eller scenearbejdere, der hjælper med opsætning og nedtagning ved koncerter

Honorar

Betalingen, en kunstner modtager for en optræden eller andet arbejde

Ideal Customer Profile (ICP)

En detaljeret beskrivelse af en virksomheds ideelle kunde, baseret på karakteristika som adfærd og demografi

IFPI

International Federation of the Phonographic Industry

Independent Selskab

Et uafhængigt pladeselskab, der ofte er mindre og mere nicheorienteret end større, etablerede selskaber

Indie

Indie er kort for ‘independent’ og refererer til et selskab, som er uafhængigt af major labels. Når en kunstner betegnes som ‘indie artist’ er det således, fordi kunstneren ikkeer signet på en af de tre major labels. Artisten kan så være tilknyttet et uafhængigt (indie) pladeselskab eller være DIY og udgive musikken selv. ‘Indie’ forekommer tit som en genrebetegnelse, men i sin originale version af ordet, er det egentligt misvisende, hvis det bruges om artister, der er signet på en af de nuværende major labels. I Norden er Playground Music det største uafhængige pladeselskab, men herhjemme finder du også indie labels som eksempelvis Nordic Music Society og Tambourhinoceros

Intrapreneur

En medarbejder inden for en organisation, der udviser entreprenørskab ved at udvikle nye ideer og projekter

ISRC (International Standard Recording Code)

En international standardkode, der unikt identificerer hver musikoptagelse

Joint Venture

Et partnerskab mellem to eller flere parter, der arbejder sammen om et specifikt projekt, f.eks. et musikalbum

Katalog

Samlingen af musikværker ejet eller kontrolleret af en kunstner, forlag, eller pladeselskab

Koda

Koda er ligesom Gramex et rettighedsselskab, men hvor Gramex varetager de udøvende kunstneres interesser, står Koda for at indhente betaling til komponisterne og sangskriverne bag musikken, når det bruges i det offentlige rum

Krydsafregning

En regnskabsmetode, hvor indtægter og udgifter fra forskellige projekter afregnes mod hinanden

Label

Et pladeselskab, der producerer og distribuerer musik

Label Copy

Information om et musikværk, der ofte findes på et albumcover, inklusive sangtitler, kunstnernavne og copyright-oplysninger

Label Manager

En person, der leder et pladeselskabs daglige drift og strategiske beslutninger

Licensaftale

En aftale, der tillader en anden part at bruge et musikværk under bestemte betingelser

Lookalike audience

En målgruppe i digital marketing, der er skabt til at ligne en eksisterende kundebase

Major label

Et stort, ofte internationalt pladeselskab, som regel en del af en større mediegruppe. Der er ikke rigtig en direkte oversættelse af begrebet major label, men det er betegnelsen for de såkaldte multinationale pladeselskaber – altså pladeselskaber, som opererer over hele verden. Dem er der lige nu tre af: Universal Music, Sony Music og Warner Music. Når man taler om major labels, vil man typisk også tale om moder-, datter-, og søsterselskaber. Et datterselskab (sub label) er for eksempel, hvad Capitol Music er til Universal, og hvad Columbia Music er til Sony. Der findes mange datterselskaber til de forskellige major labels, og indbyrdes vil disse referere til hinanden som søsterselskaber. Således er Capitol Records og Island Records søsterselskaber under moderselskabet Universal Music. Er et pladeselskab hverken datterselskab til Universal, Sony eller Warner Music, er de såkaldte indies.

Manager

En person, der tager sig af en kunstners karriere, herunder kontrakter, booking og promovering. Manageren hyres af artisten og står denne meget nær. Hvis en artist betragter sig selv og sin karriere som en virksomhed, vil manageren kunne betragtes som ‘chefen’ i virksomheden. Manageren vil typisk være inde over alt lige fra om – og i så fald – hvilken pladekontrakt, artisten skal skrive, hvordan den næste turné skal forløbe, og hvilken producer, artisten skal arbejde sammen med til alt omkring kreativt udtryk og sikring af, at holdet omkring artisten overholder de aftaler, der er indgået. Du kan læse meget mere om rollen som manager i vores interviews med Ole Nørup fra musikselskabet The Bank her, og med manager Agnete Petri her.

Management Bureau

En virksomhed, der tilbyder management-tjenester til kunstnere

Marketing Funnel

En model, der beskriver kundens rejse fra opmærksomhed om et produkt (f.eks. en artists musik) til køb og loyalitet

Mastering

Den sidste trin i musikproduktion, hvor en optagelse finjusteres for lydkvalitet før udgivelse.

Masterrettigheder

Rettigheder til den originale, endelige optagelse af et musikstykke. Indehaveren af masterrettighederne kontrollerer hvordan og hvor optagelsen kan anvendes, f.eks. i forbindelse med salg, licensering til film eller reklamer

Mekaniske Rettigheder

Rettigheder relateret til reproduktion og distribution af musikværker, særligt ved fysisk eller digital kopiering

Minimum Viable Product (MVP)

Den mest basale version af et produkt, der kan lanceres for at teste en forretningsidé med minimal omkostning

Monetization

Processen med at tjene penge på et produkt eller service, i musikbranchen typisk gennem salg, streaming og licensaftaler

Music Supervisor

En professionel, der vælger og koordinerer musikken til film, tv-serier eller andre medieproduktioner. Music supervision er unionen mellem film og musik. En music supervisor sørger for at matche en filmproduktion med den rigtige musik, og det er en opgave med mange penge og mange interesser involveret. Er der en scene i en film, hvor man eksempelvis er med til en teenage-fest anno 2013, ville det være oplagt at have Pharrell Williams kæmpehit “Happy” kørende i baggrunden, og sådan en hitsingle koster penge. At få sådan en aftale i hus er et eksempel på en opgave for en music supervisor, som udover film også kan arbejde på TV-serier og reklamer og vil være i tæt kontakt med musikforlag (publishers). Du kan læse mere om rollen som music supervisor i vores interview med Nis Bøgvad her.

Non-disclosure Agreement

En fortrolighedsaftale, der forhindrer parter i at afsløre følsomme oplysninger, typisk brugt ved kontraktforhandlinger i musikbranchen

Non-exclusive

En aftale, der tillader kunstnere at arbejde med flere pladeselskaber eller agenter samtidigt, uden eksklusivitet

Non-recoupable

En betaling eller fordel, som en kunstner modtager, der ikke skal tilbagebetales eller fratrækkes fremtidige indtægter

Ophavsret

Juridisk rettighed, der giver skaberen af et musikværk eksklusive rettigheder til brug, reproduktion og distribution af deres værk

Ophavsretsselskaber

Organisationer, der administrerer ophavsrettigheder og indsamler royalties på vegne af sangskrivere, komponister og udgivere

Option

En ret, men ikke en forpligtelse, til at forlænge en kontrakt eller indgå yderligere aftaler under bestemte betingelser

Overheads

Faste omkostninger, der ikke direkte er relateret til produktionen af musik, såsom leje af kontorer eller lønninger til administrativt personale

Paid Media

Reklame eller markedsføring, der kræver betaling, som bannerreklamer eller sponsoreret indhold

P&L (Profit and Loss)

Et regnskab, der viser indtægter og udgifter, bruges til at vurdere økonomisk succes for musikprojekter

Pladekontrakt

En aftale mellem en artist og et pladeselskab, der fastsætter betingelserne for optagelse og distribution af musik

Plugging-møde

Møde mellem kunstnere, deres repræsentanter og radiostationer eller andre medier med henblik på at fremme ny musik

PR

PR er en forkortelse for ‘Public Relations’, og er et begreb, der knytter sig til kommunikationsfeltet. Står man for eksempel med et stykke nyt musik, en festival, eller en koncert, der skal afvikles, vil man oftest gerne have andre end én selv til at omtale det – pressen for eksempel – og her kommer en PR-medarbejder ind i billedet. PR-bureauet har skrivekundskaberne i orden og sørger blandt andet for at lave og sende pressepakker (jf. EPK), så diverse offentlige relationer (trykte aviser, blogs, radiostationer etc.) bliver bekendt med foretagendet og forhåbentlig omtaler det på den ene eller den anden måde

Producer

Person, der styrer og vejleder indspilningsprocessen i studiet, arbejder ofte tæt sammen med kunstnere for at udforme lyden af musikken

Producent

En professionel, der finansierer og/eller styrer fremstillingen af musikprojekter, ofte med fokus på den overordnede strategi og økonomi

Product Manager

Product Manageren er ansat på et pladeselskab og kan måske bedst beskrives som en projektleder med pladen/produktet som sit projekt. Når et produkt – en artist – er signet til pladeselskabet udstikker product manageren retningen for produktet og leder projektet til vejs ende. Product manageren er så at sige produktansvarlig og arbejder med områder, som hvordan produktet skal sælges, hvordan det skal markedsføres, sikring af at diverse budgetter forbundet med produktet overholdes og i sidste ende, om produktet performer efter hensigten

Promoter

En person eller virksomhed, der organiserer og reklamerer for liveoptrædener og koncerter

Provision

En procentdel af indtægterne, som betales til agenter, managere eller andre repræsentanter for deres tjenester

Publishing

Aspekt af musikbranchen, der omhandler ophavsrettigheder og distribution af kompositioner og tekster

Radioplugger

En professionel, der promoverer sange til radiostationer med henblik på at få airplay

Recoupment

Processen, hvor et pladeselskab tilbagebetaler sine investeringer fra kunstnerens indtægter, før kunstneren begynder at modtage royalties

Retargeting

En online reklameteknik, der retter sig mod brugere, der tidligere har interageret med et websted eller produkt

Rider

En liste over krav fra en kunstner til et spillested, typisk inkluderer tekniske behov, catering og logistik.

Roster

En liste over kunstnere og bands som booking, management eller pladeselskaber repræsenterer. På både pladeselskaber, bookingbureauer, publishing-selskaber og managementbureauer kan du støde på rosters, men man ser særligt udtrykket brugt inden for booking-verden. Rosteren er kort sagt selskabets portefølje over alle de artister, som selskabet repræsenterer

Royalty

Betaling, der gives til ophavsmanden for brugen af deres musik, baseret på aftaler om salg eller anden brug. Royalty er nok et af de hyppigst brugte ord i musikbranchen, og klart nok, for det knytter sig til pengene. En royalty er en indtægt, og man hører det især brugt i forbindelse med streaming af musik, hvor en artist får udbetalt et beløb, hver gang artistens sang afspilles. Det er så at sige den bid af kagen, artisten står tilbage med efter afregning med pladeselskabet typisk i forbindelse med pladesalg/streaming. Satsen er ikke fastlagt for alle streamingtjenester, men varierer fra platform til platform

Sangskriver

En person, der skaber musik og/eller tekster, ofte ejer de ophavsrettigheder til deres værker

Showcase

Showcases støder du især på til musikbranche-festivaler, som også nogle gange omtales som showcase-festivaler. Herhjemme er SPOT Festival i Aarhus et eksempel på sådan en, mens by:Larm, Eurosonic, Reeperbahn og SXSW er lignende festivaler i henholdsvis Norge, Holland, Tyskland og USA. Showcases kan dog også sagtens optræde i små enkeltstående arrangementer, men lige meget hvor og i hvilken anledning, den afholdes, vil en showcase typisk vare mellem 20 og 30 minutter, hvor en artist optræder med udvalgte numre. Blandt publikum vil der typisk være flere branchefolk, som er interesseret i artisten, og disse vil tit være inviteret direkte af artisten eller artistens team. Du kan blive klogere på fire essentielle showcase-festivaler i Europa her.

Signing

Processen, hvor en kunstner underskriver en kontrakt med et pladeselskab, forlag eller anden musikrelateret organisation

Sing-on Fee

En engangsbeløb, der betales til en kunstner ved underskrivelsen af en kontrakt

Skalering

Vækstprocessen for en virksomhed, herunder udvidelse af operationer, markedsandel og indtægter

Sound Check

En prøve før en koncert, hvor lydniveauer og udstyr testes og justeres for optimal lyd

Spillested (Venue)

Et sted, hvor live musikoptrædener afholdes, f.eks. koncertsale, klubber eller festivaler

Spinoff

En ny virksomhed eller enhed, der er skabt fra en eksisterende virksomhed, ofte for at fokusere på et specifikt produkt eller marked.

Stage Manager

Person ansvarlig for den praktiske afvikling på scenen under en koncert, herunder koordination af lyd, lys og kunstnere

Studieliste (Gramex liste)

En specifik liste, der registrerer musikere og sangere, der deltager i en optagelse, anvendes af rettighedsorganisationer som Gramex

Sync/Synkronisering

Brugen af musik i forbindelse med andet medieindhold som film, tv eller reklamer, kræver ofte særlige licensaftaler. Synkronisering er, ligesom music supervision, et felt inden for kombinationen af musik og for eksempel TV-serier, film eller reklamer. Det er altså synkroniseringen mellem levende billeder og musik. Der er et element af timing forbundet med synkronisering, som gør, at musikken skal passe med bevægelserne, tempoet osv. i billederne. Af den grund tæller man ikke radioreklamer med i begrebet om synkronisering, da der her ikke er indblandet levende billeder, som musikken skal synkroniseres med

Tour Manager

En person, der koordinerer logistikken omkring en kunstners turné, inklusive transport, indkvartering og tidsplaner. En tour manager er på banen, når – som titlen indikerer – en artist tager på turné. Her er der selvsagt mange ting, der skal spille – lige fra, at der er booket transport og overnatning til holdet, til at der er de rigtige navne på gæstelisten, og selvfølgelig at artisten står på scenen, når det er meningen, at artisten skal stå på scenen. Alt dette, og meget mere, er i hænderne på en tour manager, som, i tilfældet af at artisten ikke har en revisor tilknyttet, også vil stå for at indhente indtjeningen fra de forskellige shows. Du kan læse mere om rollen som tour manager i vores interview med Søren Lousdal Borkmann her.

Venturekapitalfond

En investeringsfond, der investerer i tidlige stadier af startups og voksende virksomheder, typisk i bytte for ejerandel